នៅថ្ងៃនេះ​ដែរ​ លោក​ K01 បានមានការ​បញ្ជាក់​លេីបណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេសប៊ុក​របស់​លោក​ផ្ទាល់​ ដោយ​មាន​ការ​រៀប​រាប់​ទាំង​ស្រុង​ថា៖​ «ថ្ងៃទី28 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2019 ប្រិយមិត្តអានហើយនឹងយល់។ សួរស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់ អ្វីៗដែលពួកយើងបានធ្វើរឿងនេះចេញមក​ សុទ្ធសឹងជារឿងពិត ដែលទាក់ទងពីការចោលសំរាម នៅតាមទីសារធារណះ បងប្អូនដែលជាមនុស្ស​ ដែលឈឺឆ្អាលនឹងសំរាម​ ប្រហែលនឹងមិនពេញចិត្តប្អូនស្រីៗ​ ដែលបញ្ចេញចរឹកមនុស្សមួយចំនួនច្រើន ដែលយកសំរាមមកចោលបែបនេះមិនខ្វះទេ តែយើងថតមិនបាន នេះជាវីឌីអូដែលប្អូនៗចំណាយខ្លួន​ អោយបងប្អូនជេរ បងប្អូនប្រមាថ ។​ ហើយ​...